Home Bilgi Bankası 1890'larda Neler Hayal Ediliyordu...
1890'larda Neler Hayal Ediliyordu...

1890'larda Neler Hayal Ediliyordu...

149
0

Frank Reade'in Bilimkurgu ve Retrofütürist Çizgi Hikâyeleri

Frank Reade özel­likle erkek çocuk­lar için bası­lan bir dizi çizgi roma­nı­nın kah­ra­ma­nıydı. Harry Enton’ın, Edward Ellis’in The Steam Man of Pra­iries (1868) adlı ese­ri­nin bir kop­yası ola­rak yaz­dığı Frank Reade ve Steam Man of Pla­ins, önce New York’taki Frank Tousey çocuk der­gisi Boys of New York’ta yayım­landı. Dört Frank Reade hikâ­yesi, kah­ra­ma­nı­nın yap­tığı buluş­larla yaşa­nan serü­ven­leri, buharla çalı­şan çeşitli robot ben­zeri maki­ne­lere iliş­kindi. Bunu Frank Reade’in oğlu Frank Reade Jr.‘ı ergen mucit-kah­ra­man ola­rak nite­le­yen çok uzun bir çocuk romanı dizisi izledi. Bu hikâ­ye­ler Luis P. Sena­rens (1865-1939) tara­fın­dan Noname takma adıyla yazıl­mıştı. Zama­nında oldukça popü­ler olan bu kitap­lar, bir­çok kere yeni­den basıldı ve pulp kısa öykü kolek­si­yo­nunda, 2011 yılına kadar yeni hikâ­ye­lerle sür­dü­rüldü.

Hikâ­ye­ler­deki buluş­lar ara­sında balon ve heli­kop­ter çeşit­leri, deni­zal­tı­lar, buharlı ve elekt­rikli kara araç­ları, uçak­lar ile buharlı ve elekt­rikli robot­lardı.

Frank Reade öykü­leri, belki de 19. yüz­yı­lın son­la­rında Amerika’da erkek çocuk­lara yöne­lik ola­rak yayım­la­nan çok sayıda dizi­nin en iyi­le­rin­den biri ola­rak bili­ni­yor. Frank Reade Jr, Alan Moore’un Nemo’sunda Yaşlı Bir Adam ola­rak ortaya çıktı.

Bizde az bili­nen bu çok ilginç dizi­nin örnek­le­rini önemli bir belge ola­rak yayın­lı­yo­ruz.

0-1

0-2 8c45eba0e597e6f32c72136d4d46c4bf

Frank Reade in Egypt

airship

bloodandthundermar1933-steam-horse-1892

boys_star_lib_187-copy

e5cf66716faca75059c915e1e81d534b

The Valiant (front)

frank-reade-electric-bird

frank_reade

frankreadeweeklymagazine_1903-01-02_100

jh3lms5

reade1-e1472808863544-707x1024

reade2

reade7

reade9

reade10

reade11

reade12

reade14

reade15

reade16-1

reade16

(149)

Yorumlar