Home Ne Haber BARIŞ İÇİNDE VE ÖZGÜR BİR HAYAT İÇİN 2018
BARIŞ İÇİNDE VE ÖZGÜR BİR HAYAT İÇİN 2018

BARIŞ İÇİNDE VE ÖZGÜR BİR HAYAT İÇİN 2018

43
0

Çocuk­la­rın ölme­di­ği, kadın­la­rın şid­de­te yenil­me­di­ği, hay­van­la­ra ezi­yet edil­me­di­ği, çalı­şan­la­rın insan­ca çalış­tı­ğı, orman­la­rın yok edil­me­di­ği, deniz­le­rin ve hava­nın kir­le­til­me­di­ği, gıda­la­rın zehir­len­me­di­ği, top­rak­la­rın talan edil­me­di­ği, şehir­le­rin bozul­ma­dı­ğı, birey­sel silah­lan­ma­nın önlen­di­ği, savaş­la­rın son bul­du­ğu, düşün­ce­nin kısıt­lan­ma­dı­ğı, insan­la­rın özgür ve barış için­de yaşa­dık­la­rı bir yeni yıl. Ara­dı­ğı­mız yal­nız­ca bu…

(43)

Yorumlar