Felsefe

Albert Camus’de İntihar Sorunu

İntihar düşüncesi ya da eylemi aslında içinde neyi barındırıyor? Yaşamın anlamsız olduğunu kabul müdür, yoksa bir başkaldırı ve bir reddediş midir? Haden Öz Albert Camus dediğimizde sanırım akla ilk gelenlerden biri onun intiharı bir felsefi problem olarak ele alıp incelemesidir. İntihar, Camus için, yaşamın anlamını araştırırken, yaşama dair yargıda bulunup bulunmama açısından hayati bir role sahiptir. […]

Yunan Mitolojisi Günümüzde Neden Hâlâ Geçerliliğini Koruyor?

İşte efsaneler bu denli etkileyiciydi ve dolayısıyla günümüzde de geçerliliklerini korumaya devam ediyorlar. Yunan mitolojisiyle ilgili bir kitap okuyan herkes ondan bir şeyler öğrenebilir. Geri Mleff Uzun süredir öğretilen bir konu varsa, o da antik Yunan mitolojisi olmalı. Üstelik okullarda yalnızca edebiyat müfredatının bir parçası olarak değil, genelde tarih dersinin bir parçası olarak da okutuluyor. […]

Ortaçağda Felsefe: Boethius’ta Kötülük Kavrayışı

Boethius, kötülük problemine özsel açıdan yaklaşır. Onu teolojik bir çerçeve içerisinde çözümler ve ilişkisel bir gösterge olan insanlar arası kötülükleri, var olan bir özün eksikliğinden doğduğunu işaret eder. Abdurrahman Kıran Giriş İnsan yaralanabilirlik niteliğini de taşıyan bir varlıktır. Onun bu özelliği acı, keder, hüzün vs. gibi duygulanımlar içerisinde olduğunu da ispat eder. Çağlar boyunca bu […]

Baha Tevfik’in Anarşizmi

Baha Tevfik, bireyin haklarına ve fikir hürriyetine aldırış etmeyen her hükümetin istibdad hükümeti olduğunu özellikle vurgular. Murat Erdin Ünlü hikâye yazarımız Ömer Seyfettin’e İzmir’de bulunduğu dönemde Fransızca öğreten kişi Baha Tevfik’tir. Tevfik, Osmanlı aydın geleneğine pek uymayan cesur bir polemikçidir. Baha Tevfik cesurdur, çünkü ülkeye nefes aldırmayan istibdat rejimine karşıdır. Cesurdur çünkü toplumun yerleşik değerlerini […]

Bilgide Düşünme, Hissetme ve Arzulamanın Birlikteliği

Modern felsefenin ilk açmazı “deneyim” kavramını daraltmasıyla ortaya çıkmıştır. Doğan Özlem İnsan düşünür, hisseder ve arzular. Bunlar aynı insanın aynı dünyaya farklı tavırları sayılagelmiştir; öyle ki bunlardan her birinin dünyayı kendine özgü bir ışık içinde gördüğü ve özel kategoriler altında kapsadığı ileri sürülmüştür. Bu nedenle düşünmede dünyayı bilen özneden bağımsız olarak nesneler, süreçler ve olgular […]

Mahşerin Dört Atlısı: Kierkegaard, Dostoyevski, Nietzsche ve Kafka

Çağdaşları onların karanlık önsezilerini abartılı, akla sığmaz ya da düpedüz fantezi ürünü olarak görmezden gelmişti. Onlar kötülük üstünde durmaları bakımından eskatolojik yazarlardı. William Hubben Bu dört yazar, Kierkegaard, Dostoyevski, Nietzsche ve Kafka kendilerini üreten toplumda, her biri kendine has bir dışarlıklı konumda duruyor. Onlar kabul görmüş teolojik, felsefi ya da edebi kategorilere sığmadı ve uçlarda […]

Alejandro Jodorowsky: Bilinç ve Bilinçdışı Üzerine | video

Alejandro Jodorowsky: Bilinç ve Bilinçdışı Üzerine Çeviri: Ümid Gurbanov http://twitter.com/umidgurbanov http://birnevidipnot.blogspot.com Alejandro Jodorowsky (d. 17 Şubat 1929 Tocopilla, Şili) aktör, besteci, ςizgi roman yazarı, prodüktör, psikoteraρist, yönetmen. Özellikle belirli bir kesime hitaρ eden gerçeküstü ve şok filmleri yönettiği, çok sayıda ςizgi romanın yazarı olarak bilinir. 1962’de panik hareketini Roland Topar ve Fernando Arrabal ile beraber yarattı. […]