Home Video Hayat Carrie Fisher'ın Star Wars'tan ilk görüntüleri
Carrie Fisher'ın Star Wars'tan ilk görüntüleri

Carrie Fisher'ın Star Wars'tan ilk görüntüleri

199
0

Star Wars’ın iko­nik karak­teri Pren­ses Leia’ya hayat veren Car­rie Fis­her, geç­ti­ği­miz gün­lerde haya­tını kay­betti. Fisher’ın ölü­mü­nün ardın­dan inter­net dün­ya­sında, hay­ran­ları ve sanatçı dost­ları tara­fın­dan Fisher’la ilgili bir­çok anı, alıntı ve fotoğ­raf pay­la­şı­lı­yor.

Aşa­ğı­daki video da Star Wars ve Pren­ses Leia hay­ran­la­rı­nın kal­bine doku­na­cak tür­den. Siyah beyaz vide­oda Car­rie Fis­her, 1975 yılında Star Wars’ın ilk filmi Yeni Bir Umut’un oyuncu seçim­le­rinde. Han Solo, yani Har­ri­son Ford’la Ölüm Yıldızı’ndan kaç­tık­tan son­raki sah­ne­nin eleme çeki­min­deki Fis­her, henüz 19 yaşında.

Video, Fisher’ın genç­li­ğini hatır­lat­ması bir yana, ne kadar yete­nekli oldu­ğunu ve Pren­ses Leia için biçil­miş kaf­tan oldu­ğunu kanıt­lar nite­likte.

(199)

Yorumlar