Home Video Edebiyat Céline | Üslup (1957)
Céline | Üslup (1957)

Céline | Üslup (1957)

88
0

Céline | Üslup (1957 söy­le­şi­sin­den bir parça)

Türk­çesi: Murat Erşen

Louis-Fer­di­nand Des­to­uc­hes ya da yazı adıyla Louis-Fer­di­nand Céline (27 Mayıs 1894-1 Tem­muz 1961) yazar, dok­tor. Céline, yaza­rın büyü­kan­ne­si­nin ismi­dir. Yeni yazı tar­zıyla Fran­sız ve dünya ede­bi­ya­tın­nın modern zaman­lar­daki geli­şi­mine kat­kıda bulundu. 20 yüz­yı­lın en etkili yazar­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­lir.

Gece­nin Sonuna Yol­cu­luk adlı baş­ya­pıtı Le Monde’un Yüz­yı­lın 100 Kitabı lis­te­sinde 6. sırada seçil­mişti.

 

(88)

Yorumlar