Home Kültür Sanat Fotoğraf Bu Renkli Gece Görüntüleri Çok Şaşırtıcı
Bu Renkli Gece Görüntüleri Çok Şaşırtıcı

Bu Renkli Gece Görüntüleri Çok Şaşırtıcı

128
0

Biz gör­me­dik ama Air, Pulit­zer ödüllü fotoğ­raf sanat­çısı Vin­cent Laforet’nin dün­ya­nın en iko­nik şehir­le­rin­den 10’unda çek­tiği, nefes kesici yük­sek irtifa hava fotoğ­raf­la­rın­dan olu­şan, ina­nıl­maz bir kitap. Air 228 say­fa­lık ciltli bir kitap. New York, Chi­cago, Los Ange­les, Las Vegas, Ber­lin, Londra, Miami, San Fran­cisco, Bar­se­lona ve Sidney’de çekil­miş fotoğ­raf­ları içe­ri­yor.

Lafo­ret, bu pro­jeyi uzun bir süre yap­mak iste­di­ğini ama tek­no­lo­ji­deki son geliş­me­le­rin, şehir­le­rin gece görün­tü­le­rini yaka­lama haya­lini hay­ret verici ayrıntı ve net­likte yap­ma­sına izin ver­di­ğini söy­lü­yor. Lafo­ret, AIR’den gelen ina­nıl­maz gece görün­tü­le­ri­nin bazı­la­rını pay­laş­mı­yo­ruz. Kitap ya da birey­sel litog­raf­larla ilgi­le­ni­yor­sa­nız, laforetair.com’u ziya­ret ede­bi­lir­si­niz.

1. Sydney

sydney_29a2521_v2

2. New York

ny01_35a_5532_v5

3. Miami

miami_d7t2533_v3

4. Londra

lnd01_d7t1161_v1

5. Los Angeles

la02_vbl_6860_v4

6. Chicago

chicago_vbl_7243_v3

7. Berlin

berlin_bp2t3798_v2

8. Barcelona

barcelona_d7t7439_v4

air_cover_final_hi_res

airlaforet

Kay­nak: Twis­ted­sif­ter

(128)

Yorumlar