Home Hayat İnsan Dünyanın En Dar Evi: Etgar Keret Evi
Dünyanın En Dar Evi: Etgar Keret Evi

Dünyanın En Dar Evi: Etgar Keret Evi

345
0

Polonya’nın Var­şova ken­tinde iki bina ara­sına inşa edi­len bu ev, dün­ya­nın en dar evi olma özel­li­ğini taşı­yor. Bir proje ola­rak mimar Jakub Szc­z­ęsny tasar­la­nan bu evin en dar yeri 92 cm enin­dey­ken, en geniş bölü­münde 152 cm’ye ula­şı­yor. Tamamı 14 m2 olan bu ev Keret House (Keret Evi) ola­rak bili­ni­yor.

İsra­illi yazar Etgar Keret’in köken­leri Polonya’ya daya­nı­yor. Yaza­rın annesi 1934 yılında Varşova’da doğu­yor ama savaş çıkınca ve Nazi­ler ülkeye sal­dı­rınca anne Keret bütün aile­sini kay­be­di­yor ve tek başına kalı­yor. Sava­şın ardında önce Polonya’da bir yetim­ha­neye, sonra Fransa’ya, sonunda da İsrail’e gön­de­ri­li­yor. Etgar Keret de İsrail’de doğu­yor.

Yıl­lar sonra Polon­yalı bir mima­rın aklına böyle bir proje geli­yor ve Etgar Keret’e ula­şı­yor. Evin hikâ­yesi de böy­le­likle baş­la­mış olu­yor ve 2012 yılında tamam­la­nı­yor.

Evde yatak odası, mut­fak, banyo ve oturma odası bulu­nu­yor. Bulun­duğu muhit ise eski­den yok­sul bir Yahudi mahal­lesi olan Wola. Etgar Keret’in anne­sini düşün­dü­ğü­müzde bu muhit oldukça ilginç bir rast­lantı. Çünkü annesi de Polonya’dayken o mahal­lede yaşı­yor­muş.

Etgar Keret bu evin sem­bo­lik kira­cısı ve isim babası. Evin amacı gez­gin yazar­lara geçici bir konak­lama yeri ola­rak hiz­met ver­mek.

(345)

Yorumlar