Home Etiket "Aslı Erdoğan"

Aslı Erdoğan'ın 14 Şubat Dünya Öykü Günü Konuşması

Bu melek ya da şaş­kın mele­ği­miz bizim tabii ki ede­bi­ya­tın bir meta­foru ola­rak da algı­la­na­bi­lir ama ondan çok daha faz­lası bence. İnsan hikâ­ye­si­nin bir meta­foru ola­rak düşün­düm ve ben bunu Dünya Öykü Günü’nü bu meleğe ada­mak isti­yo­rum. Bizim baş öykü anla­tı­cı­mız o. Bugün Dünya Öykü Günü. Öykü günü adına her yıl bir yazar konuşma yapı­yor. Şimdi […]

Aslı Erdoğan'ın felç olma riski var

CHP Eski­şe­hir Mil­let­ve­kili Utku Çakı­rö­zer, Bakır­köy Cezaevi’nde Nec­miye Alpay, Aslı Erdo­ğan, Nazlı Ilı­cak, Büşra Erdal; Silivri Cezaevi’nde ise Cum­hu­ri­yet yazar ve yöne­ti­ci­leri ile gaze­te­ci­ler Ahmet Altan, Meh­met Altan, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Murat Aksoy ve Atilla Taş ile görüştü. Yazar ve gaze­te­ci­le­rin sağ­lık sorun­la­rına dik­kat çeken Çakı­rö­zer, Aslı Erdoğan’ın felç riski oldu­ğunu belirtti. Duvar’dan Ner­gis Demirkaya’nın habe­rine göre, Utku Çakı­rö­zer görüş­me­le­rin […]