Home Bilgi Bankası Bilim Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel
Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel

Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel

196
0

Evre­nin Ucuna Yol­cu­luk

Bilin­mez olan insa­nın hen zaman ilgi­sini çeker. Bin­lerce yıl­dan beri insan uza­yın derin­lik­le­rinde ula­şa­bi­le­ceği yere kadar göz­lem yap­maya çalış­mış. Önce Dünya’dan baş­la­yıp sonra adım adım geliş­tir­diği gözet­leme araç­la­rıyla öteki galak­si­lere kadar. Bizim­kine ben­ze­yen başka evren­ler varsa onlar bilim insan­la­rı­nın yeni bilim­sel ve tek­no­lo­jik veri­leri ve araç­la­rıyla yakı­nı­mıza gele­cek. Bu nite­likli bel­ge­sel, bizi uzay ve zaman içinde bir yol­cu­luğa çıka­rı­yor.

Hazır­la­yan: Natgeotv.com

(196)

tags:

Yorumlar