İranlı 14 Sanatçıdan Göç, Kimlik, Kadın Üstüne Çarpıcı Resimler

İranlı 14 Sanatçıdan Göç, Kimlik, Kadın Üstüne Çarpıcı Resimler


Twitter'da Paylaş
0

İranlı 14 sanatçı göç ve kimlik etkileşiminin karmaşıklığını keşfe çıkıyor...
İranlı sanatçılar, Amerikan dış politikasının çalkantılı zamanlarında, “İranlı” sözcüğünün ne ifade ettiğine dair incelikli görüşlerini eserleriyle bizlere iletiyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar İran kökenli çağdaş sanatçılar tarafından ele alınan 14 kadın portresinden oluşuyor. Aslında bu portrelerin çoğu, açığa vurdukları kadarını gizlemeyi de başarıyor. Tesettürlü kadınların tasvirinde bilerek anlaşılması zor fotoğraf teknikleri kullanıyorlar ya da resimleri soyut bir dilden oluşabiliyor. Bu eserler, İranlı olsun ya da olmasın, bugün birçok bireyin kimliğini tanımlayan parçalanmışlıkları ve akışkanlığı yansıtıyor. The (Un)Draped Women isimli sergi, İranlı kadınları bireyin bakış açısını etkileyen bellek, deneyim, efsane, gelenek, din, göç, imgelem, önyargı ve diğer birçok merceğin süzgecinden geçirerek çağdaş temsillere ulaşıyor. Sanatçılar, sanat –anlam ve görünüm– kimlik arası ilişkilerden geçerek bir portre yaratmanın, diğer adıyla performansın, getirdiği karmaşıklığı dile getiriyorlar. LACMA’nın Orta Doğu Departmanı’ndan Yardımcı Kuratör Sandra Williams’ın bir açıklamasında belirttiği üzere: “Tamamı İran kökenli olan 14 sanatçının bu sergideki işleri, kadınları çeşitli tesettür halleri içinde tasvir ediyor. Fakat sanatçıların tüm eserleri gösteriyor ki dış görünüş, tamamen açığa çıkarılsın ya da çıkarılmasın, kadın kimliğini anlamaya giden yolda nadiren ana kapı. Bunun yerine, burada sanatçılar kimliğin sürekli değiştiğine inanıyor. Alenen sunulanın her kadının (ya da erkeğin) gerçek benlik algısının sadece yarım bir dışavurumu olduğuna dair daha derin bir gerçekliğin arayışı içerisindeler. Bu grup sergisi, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın da aralarında bulunduğu, Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin vizelerini geçici olarak durduran kararnamesine denk gelmesi açısından oldukça yerinde. Sergide yer alan sanatçıların birçoğu kendi ülkelerinden yurtdışına, Birleşik Devletlere göç etmiş. Eserleri, maruz kaldıkları düşmanlıktan, karşı koydukları önyargılardan ve yeni bir ülkede hayat kurmaya çalışırken aştıkları engellerden besleniyor. Sergideki görseller, günümüz İran hayatına alışılmışın dışındaki açılardan bakmamızı sağlarken farklı mekânlar, kültürler ve dönemler arası yaşamın getirdiği zorluklara da değiniyor. Shadi Yousefian, Firouz Farman-Farmaian, Simin Keramati and Kamran Taherimoghaddam gibi sanatçılar İranlı kimliğinin gerçekte ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor.

1 Shadi Yousefian

Çalışmalarına San Francisco, Kaliforniya’da devam eden Tahran doğumlu Yousefian, eserlerinde bir göçmen olarak kişisel tecrübelerini bir kenara bırakıp evrensel yabancılaşma ve parçalanma duygularına değiniyor. Çalışmalarını, fotoğraf ve mektup gibi materyalleri parçalamak ve yeni bir biçimde bir araya getirmekle ortaya çıkarıyor. [caption id="attachment_25656" align="aligncenter" width="800"] Shadi Yousefian. Toplumsal Kimlik, 2003. Fotografik baskı, ahşap panellere yerleştirilmiş sanatçının el baskısı, 66’’x22’’bireysel parçalar.[/caption]

2 Gohar Dashti

Tahran doğumlu Dashti, fotoğrafı etrafındaki dünyayı kendi belleği ve kişisel tecrübesinin bakış açısından tanımak için kullanıyor. Geleneksel manzaraları kolayca tespit edilen modern hayat elementleriyle yakalıyor. Böylece, gelenek ve ilerleme arasında kalan mekanın hissedilen gerginliğini görselleştiriyor. [caption id="attachment_25657" align="aligncenter" width="800"] Gohar Dashti. Yurtsuz Odalık, Portfolyo Baskı, 2014-2015 serisinden, dijital pigment baskı, 16"x22.5". Robert Klein Gallery ve Azita Bina.[/caption]

Firouz Farman-Farmaian

Tahran doğumlu, yaşamına ve çalışmalarına Tarifa, İspanya ve Paris, Fransa’da devam eden Farman-Farmaian kanvas, naylon, pamuk, vinil, kağıt, metal, yağlı pastel, mum boya, kum ve çimento gibi çok çeşitli malzemelerle ilgileniyor. Çoklu ortam çalışmaları ise kendi kendini tanımlayan göçebe hayatına ve bilincine uyguladığı hareket ve bellek fikirleri çevresinde ortaya çıkıyor. [caption id="attachment_25658" align="aligncenter" width="699"] Firouz Farman-Farmaian. Mor Peçeli Kadın, 2016, amazonite pigment, akrilik, kanvas baskı üzerine dijital resim, 15”x14”.[/caption]

4 Hadi Salehi

Tonekabun doğumlu ve sanat hayatına Los Angeles’ta devam eden Salehi’nin, Birleşik Devletler’deki hayatına alışmasında kendisi gibi dışlanmış punkçıları, sörfçüleri ve Meksika kökenli Amerikalı aktivistleri fotoğraflaması büyük rol oynuyor. Salehi, fotoğraftaki ilk zamanlarından beri, kameraları parçalamayı ve fotoğraf çekim sürecine müdahale etmeyi de içeren, kendisine has bir deneysel fotoğraf tekniği geliştirdi. Bu sayede, insanların derinliklerini ve karmaşalarını ortaya çıkaran zor unutulacak bir etki yaratan analog fotoğraflar oluşturuyor.  [caption id="attachment_25659" align="aligncenter" width="626"] Hadi Salehi. Doğu, 2008, katmanlı analog film baskı, 40”x30”.[/caption]

5 Afsoon

İran’da büyüyen Afsoon, gençliğinde Los Angeles’a taşınmış ve parçalanmış kimliğini mizahi fakat güçlü eserlerle ortaya çıkardığı Londra’da yaşıyor. Linolyum baskı, fotoğraf, kolaj ve gravürlerle çalışan sanatçı, Doğu ve Batı geleneklerini aynı anda hem benzersiz hem evrensel nitelikteki kendi hayat hikâyesini anlatmak için bir araya getiriyor. [caption id="attachment_25660" align="aligncenter" width="800"] Afsoon. İran Büyüsü, Cin-Anahtarlar, 2013, karışık malzemelerden kolaj, somerset kâğıda arşivsel baskı, 16.5”x23.6”.[/caption]

6 Sepideh Salehi

Tahran’da doğan fakat New York’a yerleşen Salehi, kağıdın nazik gücünün değerini yansıtan video, kolaj, çizim, fotoğraf, ve resimler sunuyor. Konuları genellikle tesettürün şiirselliğiyle oynuyor ve özelde ritüellerin bir parçası haline gelmiş malzemelerin kadınların kimliğini ortaya çıkarma ve gizleme becerisine odaklanıyor. [caption id="attachment_25661" align="aligncenter" width="670"] Sepideh Salehi. Mohr Portre, 2015, ahşap panele Japon kâğıdını aşındırma tekniğiyle basılmış fotoğraf, 24”x20”.[/caption] [caption id="attachment_25662" align="aligncenter" width="687"] Sepideh Salehi. Mohr Portre, 2015, ahşap panele Japon kâğıdını aşındırma tekniğiyle basılmış fotoğraf, 24”x20”.[/caption]

7 Dana Nehdaran

Çaharbağ’da doğan, bugün New York’ta yaşayan Nehdaran gelenek, bellek, nostalji ve kendi aile mirası gibi daha çok geçmişe ait temalara seslenirken modern resmin dilini kullanıyor. [caption id="attachment_25663" align="aligncenter" width="800"] Dana Nehdaran. Rıza Şah Dönemi’nde Bir Grup Kadın, 2017, kanvasa yağlı boya, 40x60”.[/caption]

8 Simin Keramati

Bugün çalışmalarına Toronto’da devam eden Tahranlı Keramati, görünüş, ifade ve kimlik arası ilişkileri ele alan kadın portreleri resmeden multidisipliner bir sanatçı. Resimleri, sıklıkla kadınları saklanmaya ya da boyun eğmeye iten, toplumun hilekâr tarafını ortaya çıkararak maskelerin geleneksel anlayışına meydan okuyor. [caption id="attachment_25664" align="aligncenter" width="784"] Simin Keramati. Sus, 2008, kanvas üzerine akrilik, 59”x59”.[/caption]

9 Shilla Shakoori

Los Angeles’ta yaşayan Tahran doğumlu Shakoori, İran felsefesi, şiiri ve mitolojisini düşsel imgelere harmanlayan bir sanatçı ve illüstratör. Sanatçının eserleri, yerli ve sonradan benimsenmiş kültürlerin bireyin aklı ve kimlik performansındaki etkisini hedef alıyor. [caption id="attachment_25665" align="aligncenter" width="601"] Shilla Shakoori, Bellek Bankında, 2016, kâğıt üzerine mürekkep ve sulu boya, 16”x12”.[/caption]

10 Amir H. Fallah

Tahran’da doğan, Fairfax, Virginia’da büyüyen ve hayatına Los Angeles’ta devam eden Fallah, renklerin, dokuların, desenlerin ve biçimlerin cümbüşünde kaybolan elektrik kanvas tablolar üretiyor. Neon ormanları ve tıka basa dolu iç mekânları tasvir eden Fallah, sadece kağıt üzerinde veya hayal gücünün tenhalarında varlığını sürdürebilen imkansız mekân tasvirleriyle bizleri selamlıyor. [caption id="attachment_25666" align="aligncenter" width="800"] Amir H. Fallah. 2013, akrilik, mürekkep, kolaj, kuru boya ve yağlı boya, kanvas üzerine yerleştirilmiş kağıt, 48”x72”.[/caption]

11 Tahmineh Monzavi

Tahran’da doğan ve çalışmalarına orada devam eden Monzavi bir belgesel fotoğrafçısı. İran hayatının “bel altı” kabul edilen, çoğunlukla yasaklanmış ve bu nedenle örtbas edilen, “toplumsal çelişki” olarak adlandırdığı durumları arşivlemekle ilgileniyor. [caption id="attachment_25667" align="aligncenter" width="800"] Tahmineh Monzavi. Tina, 2010-2012, dijital pigment baskı, 17.125”x20”.[/caption]

12 Kamran Taherimoghaddam

Sanatına New York’ta devam eden Tahranlı Taherimoghaddam, resim, çizim, yerleştirme ve video sanatının da aralarında bulunduğu geniş bir yelpazede çalışıyor. Belirsizlik, baskı ve şiddetle bütünleşmiş bir ülkede büyümenin kişisel etkilerini görselleştirmeyi seçiyor. Soyutlama yoluyla yaşamının çalkantılı ilk evrelerindeki tanımlanamayan ve ifade edilemeyen psikolojik ve duygusal kalıntılara göndermede bulunuyor. [caption id="attachment_25668" align="aligncenter" width="610"] Kamran Taherimoghaddam. Saklı Heykel, 2013, kanvas üzerine akrilik, 20”x16”.[/caption]

13 Farzad Kohan

Halen Los Angeles’ta yaşayan Tahranlı Kohan, diaspora hayatının kademeli ve çok kökenli yapısını yansıtmak için birçok katmanın bir araya geldiği artistik süreçleri kullanıyor. Farsça ve Arapça yazılmış metinlerin yanında katmanlı soyut görselleri de kullanan Kohan, aşk ve göç gibi sözlü ifadeye karşı koyan karmaşık deneyimleri görsel materyallere dönüştürüyor. [caption id="attachment_25669" align="aligncenter" width="567"] Farzad Kohan. İsimsiz, 2017, sulu boya kağıdı üzerine mürekkep, 24”x18”.[/caption]

14 Shadi Ghadirian

Tahran’da doğan ve büyüyen Ghadirian, kısmen kendi hayatından esinlenen fotoğraflar çekiyor. Dini diktaların, zamanını doldurmuş geleneklerin, basmakalıp varsayımların ve cinsiyetçi önyargıların arasında yaşayan modern kadının hayatını anlatıyor. Sanatçı, Orta Doğulu kadınların kendi vatanları ve yurt dışında yüzleşmek zorunda kaldığı yerleşmiş fikirlerle oynuyor ve beklentilere baş kaldıran modern kadının karmaşık portreleriyle karşımıza çıkıyor. [caption id="attachment_25670" align="aligncenter" width="558"] Shadi Ghadirian. Renkli Ol, 2002, arşivsel dijital pigment baskı, 35,5”x23,62”.[/caption]

Çeviren: Müge Gedik


Twitter'da Paylaş
0

YORUMLAR


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR