Selahaddin Eyyubi Portresi
9 Şubat 2016 Tarih

Selahaddin Eyyubi Portresi


Twitter'da Paylaş
0

Onca ülke fethetmişken öldüğü zaman hazinesinde sadece 47 Nasıri dirhem ve ağırlığı bilinmeyen bir Sur altını külçesi çıkmış. Selahaddin Eyyubi'yi yakınları ufak tefek, ince, kısa ve düzgün sakallı, efkârlı, nazik ve sıcakkanlı, savurgan denecek kadar eli açık, zor beğenen ve dindar biri olarak tanımlarmış. Selahattin Eyyubi'nin davetiyle Dımaşk'a giden Bahaeddin İbn Şeddad, burada kendisine Fezailü'l-cihad adlı eserini sunmuş. Selahaddin Eyyubi'nin eserini beğenmesi üzerine Sultan’ın yakın çevresine giren Bahaeddin İbn Şeddad, ölümüne kadar da yanında bulundu. Savaşlarda Selahaddin Eyyubi'nin yanında bulunan İbn Şeddad hadis ve fıkıh konularında danışmanlık yapmış, hatta elçilik yaptığı bile söylenir. Selahaddin Eyyubi ile ilgili belki de en doğru bilgi bir zamanlar kendisine yarenlik eden İbn Şeddad'ın anlattıkları. İbn Şeddad'a göre cömertliğini bütün cihanın bildiği, gözü pek ve soğukkanlı, aynı zamanda insancıl ve bağışlayıcı biri olan Selahaddin Eyyubi'nin üstün özellikleri hayranlık uyandırıyor. Savaşı barış aracı olarak kullanan Selahaddin Eyyubi tarihte hem batının hem doğunun saygınlığını kazanmıştır. İslam tarihinde yer alan komutanlar arasında kişiliğiyle farklılık gösteren Selahaddin Eyyubi, zamanının en güçlü kişisi. Yürekliliğiyle, cesaretiyle, dürüstlüğüyle rakiplerinde ve müttefiklerinde hayranlık, kıskançlık duygularını uyandırmış. selahaddin-eyyubi-2 Zengi Devleti'nin ünlü hükümdarı Nureddin Mahmud Zengi'nin Selahaddin'in karakterini büyük ölçüde etkilediği söylenir. Selahaddin, askeri dehasının dışında manevi değerleri diri tutması da önemli. Selahaddin'in oldukça cömert bir komutan olduğunu, onca ülke fethetmişken öldüğü zaman hazinesinde sadece 47 Nasıri dirhem ve ağırlığı bilinmeyen bir Sur altını külçesi çıkmış. Büyük toprakları armağan olarak verdiği bilinir. Amid'i ele geçirdikten sonra Karaarslan oğlu Amid'i isteyince ona vermiştir. Dar zamanlarda, kıtlık baş gösterince ve bolluk zamanlarında elinde ne varsa dağıtan Selahaddin Eyyubi'nin hazinebaşıları ondan gizli bir kenarda acil harcamalar için para saklarmış. Selahaddin Eyyubi, güçlü yüreği, sağlam akıl ve ruhuyla tanınmış. Karşısındaki orduların nicelik olarak üstün olması onu hiçbir zaman yıldırmamış, aksine daha sıkı sarılmasını sağlamış. Her gün keşif yapan Selahaddin Eyyubi sağdan ve soldan ordularını kontrol edip, düşman saflarını kontrol etmek için yükseklerde gezinirmiş. Selahaddin Eyyubi'nin savaşlar başlamadan önce hadisler okuttuğu da bilinir.

Kaynak: George Tate, Haçlı Seferleri Zamanında Doğu, YKY, 2015.


Twitter'da Paylaş
0

YORUMLAR


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR