Home Kültür Sanat Edebiyat Kitap Kazuaki Takano • Bir Aklın Savaşı
Kazuaki Takano • Bir Aklın Savaşı

Kazuaki Takano • Bir Aklın Savaşı

189
0

Bir Aklın Sava­şıKazu­aki Takano’nun ünü­nü dün­ya­ya taşı­yan ve İngi­liz­ce­ye çev­ri­len ilk ese­ri. 2011’de yaza­rı­na Japonya’da Yama­da Futa­ro ödü­lü­nü getir­di ve Naoki ödü­lün­de de fina­le kal­dı. Por­ta­kal Kitap’ın Türk­çe­ye kazan­dır­dı­ğı Bir Aklın Sava­şı gizem­li bir geri­lim roma­nı. Dün­ya­da çok satan­lar ara­sın­da yer alan ödül­lü kitap, her yönüy­le insan­dan daha üstün yeni bir can­lı türü­nün orta­ya çıkı­şı­nı anla­tı­yor ve oku­ru soluk­suz bir mace­ra­ya çağı­rı­yor.

(189)

Yorumlar