Kullanıcı Sözleşmesi


Oggito Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Oggito ile Oggito’ya ait www.oggito.com adresini (bundan sonra kısaca Oggito.com olarak anılacaktır) ziyaret edecek internet kullanıcıları (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 1. Oggito.com, kullanıcılarına haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal ve dijital içerik servisidir.
 2. Kullanıcı, Oggito.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.
 3. Kullanıcı, Oggito.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Oggito tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan her türlü kullanım koşuluna ve TC mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılır. Tersi durumlarda, bütün hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 4. Kullanıcı Oggito.com’a üye olabilir. Üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir kişiye ait bir isim kullanarak ya da insanların kişilik haklarına yönelik saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
 6. Kullanıcı, Oggito.com’a içerik gönderirken ya da yorum yaparken doğru ve eksiksiz bilgi sağlamakla yükümlüdür.
 7. Oggito.com alan adı ve alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Oggito’ya aittir.
 8. Oggito.com’da yazarları ya da diğer kullanıcıları rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır.
 9. Oggito.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Oggito.com’a kullanıcılar tarafından girilebileceği gibi Oggito.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 10. Oggito.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından Oggito.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tümüyle Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 11. Oggito, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği sağlayan Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Oggito hiçbir biçimde sorumlu değildir. Oggito, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri/sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Oggito’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 12. Oggito, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma ya da yayınlamama hakkına sahiptir.
 13. Oggito.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Oggito.com’da yer alan içerikler başka amaçlar için kullanılamaz, taklit edilemez, değiştirilemez, dağıtımı yapılamaz ya da depolanamaz. Kullanıcı, Oggito.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek biçimde kullanamaz.
 14. Oggito.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 15. Kullanıcı, Oggito.com’a gireceği içeriklerde üçüncü kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 16. Kullanıcı, Oggito tarafından talep edilmeden ve/ya da Oggito’dan yazılı onay almaksızın ve/ya da Oggito ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Oggito.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Oggito.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa Oggito.com ile iletişim kurunuz.
 17. Oggito.com’un belli alanları ya da kategorileri, Oggito.com’da kullanılan bazı hizmetler ücretli hale getirilebilir ve bu ücretler tek taraflı olarak belirlenebilir.
 18. Oggito.com’a içerik sağlayan yazarlar, yazarlıkları sona erse bile sağladıkları tüm içeriklerden, yazarlık hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 19. Kullanıcı, öbür kullanıcıların Oggito.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak ya da veritabanlarını ya da sunucuları bozacak ya da işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım ya da iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım ya da başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt ya da dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, öbür kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya da bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Oggito ile Oggito.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Tersi durumda, Oggito.com’un tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 20. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş, tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere Oggito.com’da yer alan içerikler Oggito’dan izin alınmaksızın kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Tersi durumda, Oggito tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 21. Oggito.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin ya da sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Oggito.com kaynak gösterilerek yapılmalıdır. Her durumda, Oggito.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Oggito.com’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa da ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirebilir.
 22. Kullanıcı, Oggito.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını Oggito.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir.
 23. Oggito, Oggito.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması ya da öbür nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi ya da herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı ya da programlarının hasar görmesinden) dolayı Oggito sorumlu gösterilemez; bu nedenle Oggito’dan hiçbir talepte bulunulamaz.
 24. Oggito.com, hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/ya da hizmetleri ya da bazı özelliklerini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırabilir.
 25. Oggito.com’un ya da Oggito.com’un hizmet aldığı üçüncü kişi ya da kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybından Oggito.com sorumlu tutulamaz; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.
 26. Oggito.com’da kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kullanıcı, çerez kullanılmasını tercih etmezse tarayıcı ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilir. Kullanıcı Oggito.com’u ziyaret ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılır.
 27. Oggito.com, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Oggito tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması ya da değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesi halinde Oggito.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Oggito.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Oggito tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek ya da anonim olarak kullanılması mümkündür.
 28. Oggito, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 29. Oggito.com, zaman zaman tanıtım postalarına ya da reklamlarına üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak öbür internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Oggito.com’un kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu öbür siteler bakımından geçerli değildir. Bu sitelerle sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Oggito.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Oggito.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 30. Kullanıcı, Oggito.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Oggito.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
 31. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 32. Kullanıcı’nın Oggito.com’a bildirdiği adres ve/ya da e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/ya da e-posta adresini Oggito.com’a yazılı olarak bildirecektir. Oggito.com’un adres ve/ya da e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Oggito’ya bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Oggito.com’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 33. Bu Sözleşme, Oggito.com’a yeni özellikler eklendikçe ya da Oggito.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Oggito.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilir.

Adres: Dümen Sokak, 7/7 Gümüşsuyu Beyoğlu, İstanbul
E-posta: info@oggito.com

Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.