Müzik

Şiir, öykü, roman, deneme yazarken dinleyebileceğiniz müzik

Yazar­la­rın yazma alış­kan­lık­ları deği­şir. En çok kaçı­nı­lansa gürül­tü­dür. Soka­ğın, evi­çi­nin, tele­viz­yo­nun gürül­tüsü. Ses­siz­lik, yaz­mak için en çok ara­nan olmalı. Bir de müzik. Yazar­la­rın alış­kan­lık­la­rına göre din­le­ne­bi­le­cek müzik tür­leri farklı ola­bi­lir. Yeter ki onu yara­tıcı düşün­ce­le­rin­den uzak­laş­tır­ma­sın. Burada bir video var. Bir esinti gibi zihne sıza­cak bir müzik vide­osu. Yazar­ken aklı­nıza gel­di­ğinde din­le­ye­bi­le­ce­ği­niz… (262)

Kızıl Ordu Korosu'nun 88 Yıllık Müzik Yolculuğu

Tra­jik bir uçak kaza­sına kur­ban giden Kızıl Ordu Korosu, Sov­yet­ler Bir­liği Kızıl Ordusu’nun resmi korosu. Koro ele­man­ları 25 Ara­lık 2016 günü Rusya’nın Soçi ken­tin­den hava­la­nan askeri uçakla Suriye’nin Laz­kiye ken­tine yeni yıl kut­lama etkin­lik­leri için gidi­yordu. Uçak­ları hava­lan­dık­tan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düştü. Türkiye’de de bir­çok kon­ser veren Kızıl Ordu Korosu, en son Rusya […]

Hangi romanın müzikalini görmek isterdiniz?

Bir grup şair ve sanatçı, yara­tıcı bir müzi­kal için tiyatro sah­ne­sinde. Şim­di­lerde Amerika’nın ünlü müzi­kali Hamilton’la adla­rını yeni­den duyu­ran, yete­nekli şiir ve oyun yazar­ları Rafael Casal ve Daveed Diggs, yara­tıcı bir fikirle tek­rar­dan kendi rap tarz­la­rını ser­gi­le­mek için bir arada. İkili bu kez #Bars Mix­tape Musi­cal Med­ley Vol. 2. (#Par­mak­lık­lar Karı­şık Kaset Müzi­kali Karı­şım Bölüm 2) adını […]

Birsen Tezer: “Üretebildiğimiz sürece yaşamayı da becerebiliriz...”

Bu biraz benim sistemin dışında olmamdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Profesyonel müzik hayatıma başladığım yıllarda daha çok elektronik müzikler yapılıyor, müziğin içeriğinden çok, nasıl satacağı mantığıyla, az emekle ve çok yapay ses kullanılan, açıkçası benim vasıfsız diye nitelendirdiğim müzikler yer alıyordu piyasada.

Led Zepplin e-kitapta

Rock fotoğrafçısı Neal Preston, Led Zepplin’i anlatan ve bir interaktif video, seksen bağlantı sayfası ve grubun daha önce yayımlanmamış onlarca fotoğrafını içeren bir e-kitap yazarak önemli bir çalışmaya imza attı. Yetmişli yıllarda fotoğrafçı olarak grupla birlikteyken elde ettiği geniş arşivi bu kitapla birlikte Led Zepplin hayranlarıyla paylaşan Preston...