Home Öykü Kısa Kısa Öykü Mesut Barış Övün • Kendisi ve Sonu
Mesut Barış Övün • Kendisi ve Sonu

Mesut Barış Övün • Kendisi ve Sonu

207
0

– Hayat çok güzel değil mi sizce de, diye sordu bir­den.

– Nere­den çıktı şimdi bu, dedim. Dedim ya, aslında bu tip çıkış­la­rına öte­den beri alış­kın­dım.

– Bil­mi­yo­rum ki, dedi, öyle aklıma geldi işte. Yani insana bir sürü şey sunu­yor hayat, o kadar çeşitli ki. Bir çok şey yapa­bi­lir­sin.

– Orası öyle, dedim.

– Ve hep sürp­riz­lere açık. Her yeni gün kar­şına güzel bir şey çıka­ra­bi­lir. Zen­gin­lik yani. Bugün hayal etti­ğin bir şey yarın ger­çek ola­bi­li­yor. Size de öyle gel­mi­yor mu, şöyle bir düşü­nünce. Hayat çok ilginç değil mi yani?

– Doğ­ru­sunu ister­sen, dedim, arkama yas­la­nıp, ben de aynı şeyi yaz­makla ilgili düşü­nü­rüm…

– Nasıl yani? diye sordu, çocuksu bir merakla.

– Yanisi şu, diye devam ettim. Ede­bi­yat ya da sadece yazı yaz­mak diye­lim, bu da çok verimli bir alan­dır, hayatı, bah­set­ti­ğin çeşit­li­liği gös­ter­mek için sana bir sürü imkân verir. Anla­ta­cak çok şey var­dır. O kadar ki son­suza kadar gider. Bazen han­gi­sini yaza­yım diye şaşı­rır­sın.

– Galiba hak­lı­sı­nız, dedi.

– Ayrıca tür mese­lesi de var, diye devam ettim. Yaşa­dık­la­rını ister şiire dök, ister öykü­leş­tir. Yani yapa­bi­lir­sen. Bir şeye mi tanık oldun, bir duy­guya mı ulaş­tın, ondan gün­lük bir not da çıka­ra­bi­lir­sin, bir roman da. Yani yapa­bi­lir­sen. Ve bu çok güzel bir şey. Demek iste­di­ğim, bu alanda da çeşit­li­lik had saf­ha­da­dır.

Düşündü, kol­la­rını kavuş­tur­muş bir şekilde masaya doğru eğildi,

– Ede­bi­yatı çok iyi bil­mi­yo­rum, dedi, ama sanı­rım ne demek iste­di­ği­nizi anlı­yo­rum.

Onunla bir süre daha haya­tın çeşit­li­liği üze­rine konuş­tuk. Sonra iki yıl kadar önce inti­har eden arka­da­şını anlattı bana.

(207)

Yorumlar