Home Bilgi Bankası Felsefe Michel Foucault ve Noam Chomsky: İnsan Doğası Üzerine | Belgesel
Michel Foucault ve Noam Chomsky: İnsan Doğası Üzerine | Belgesel

Michel Foucault ve Noam Chomsky: İnsan Doğası Üzerine | Belgesel

1.12K
0

Çeviri: Ümid Gur­ba­nov
Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov

Mic­hel Fouca­ult ve Noam Chomsky’nin Ulus­la­ra­rası Fel­sefe Projesi’nin dör­düncü gece prog­ramı için 1971 yılında Hollanda’da bir araya gele­rek ger­çek­leş­tir­diği, fel­se­fe­den poli­ti­kaya pek çok sorunu “insa­nın doğası”, “ada­let,” “top­lum­sal sınıf­lar” gibi ana hat­lar üze­rin­den konu­şup tar­tış­tık­ları tari­hin belki de en önemli video kayıt­la­rın­dan biri.

(1120)

Yorumlar