Home Hayat Mülteci Ulusu | Çok Önemli, Çok Etkileyici...
Mülteci Ulusu | Çok Önemli, Çok Etkileyici...

Mülteci Ulusu | Çok Önemli, Çok Etkileyici...

430
0

Mültecilerin artık hiçbir ulusa ait olmayan bir bayrağı var!

 

The Refugee Nation – Amnesty International

Mül­teci Ulusu – Ulus­la­ra­rası Af Örgütü

Ajans: Ogilvy & Mat­her New York, ABD

Ogilvy & Mat­her ajansı günü­müz dün­ya­sı­nın en büyük sorun­la­rın­dan göç­men konu­suna ina­nıl­maz büyük­lükte bir iş ile dik­kat çek­mişti. Fikir bir yana, dün­ya­nın en büyük orga­ni­zas­yon­la­rın­dan biri olan Olim­pi­yat­lar üze­rin­den bu konuya dik­kat çeke­rek başlı başına müt­hiş bir medya kul­la­nımı sağ­la­mıştı. Ara­dan bir yıl geçti ama bugün de çok önemli, çok etki­le­yici.

 

(430)

Yorumlar