Home Kültür Sanat Tasarım New Yorker'ın 65 Yıl Önceki Kapakları da Çok Güzel Değil mi...
New Yorker'ın 65 Yıl Önceki Kapakları da Çok Güzel Değil mi...

New Yorker'ın 65 Yıl Önceki Kapakları da Çok Güzel Değil mi...

271
0

The New Yor­ker, ABD’de öykü­le­rin, şiir­le­rin, söy­le­şi­le­rin, dene­me­le­rin, eleş­ti­ri­le­rin, kari­ka­tür­le­rin yayım­lan­dığı, dün­ya­daki en gözde der­gi­ler­den biri ola­rak bili­nir.

1925’te Ame­ri­kalı gaze­teci Harold Ross’un kuru­cu­lu­ğunda, haf­ta­lık ola­rak yayın yaşa­mına baş­ladı. Asıl ola­rak New York kül­tü­rü­nün sim­ge­le­rin­den olsa da, ABD’de ve bütün dün­yada büyük bir okur kit­le­sine sahip. Der­gi­nin, önemli tasa­rım­cı­la­rın elin­den çık­mış kapak­ları da ayrıca önem­li­dir. 1984’te Samuel Irving tara­fın­dan satın alındı ve Advance Pub­li­ci­ti­ons gru­bu­nun bün­ye­sine dahil edildi. 2016 yılın­dan bu yana da ABD’nin büyük dergi yayın­cısı Conde Nast fir­ma­sınca yayım­la­nı­yor ve dün­ya­daki dağı­tım ala­nını git­gide geniş­le­ti­yor.

Aşa­ğıda, bir New Yor­ker kapak­ları kolek­si­yonu bula­cak­sı­nız. Der­gi­nin 1951 yılında yayım­lan­mış kapak­la­rın­dan olu­şu­yor. Tam 65 yıl önceki kapak­la­rın bile ne denli çekici oldu­ğunu göre­cek, belki sık sık önü­nüze geti­re­cek­si­niz. Güçlü bir nos­tal­jiye sahip olduk­ları da kuş­ku­suz.

1951-03-10-abe-birnbaum-747x1024
Abe Birn­baum
1951-03-03-perry-barlow-753x1024
Perry Bar­low
1951-02-24-charles-martin-chalkboard-george-washington-738x1024
Char­les Mar­tin
1951-06-30-edna-eicke-boy-scouts-salute-columbia-756x1024
Edna Eicke
1951-06-23-helen-e-hokinson-testing-the-cocktails-at-the-garden-party-759x1024
Helen Hokin­son
1951-06-16-rea-irvin-boy-scout-scary-ghost-stories1-742x1024
Rea Ervin
1951-06-09-ludwig-bemelmans-757x1024
Lud­wig Bemel­mans
1951-06-02-garrett-price-painting-for-country-theatre-756x1024
Gar­rett Price
1951-05-26-vitold-gordon-759x1024
Vitold Gor­don
1951-05-19-arthur-getz-showgirlsband-empty-nightclub-758x1024
Art­hur Getz
1951-05-12-ilonka-karasz-riverside-church-easter-service-754x1024
Ilonka Karasz
1951-05-05-garrett-price-766x1024
Gar­rett Price
1951-04-28-abe-birnbaum-740x1024
Abe Birn­baum
1951-02-03-ilonka-karasz-755x1024
Ilonka Karasz
1951-01-27-cover-art-by-alain-2-ox-mexican-cart-stops-tourist-traffic-741x1024
Alain
1951-01-20-perry-barlow-anxious-to-use-the-new-snow-plow-759x1024
Perry Bar­low
1951-01-13-cover-art-by-edna-eicke-brooklyn-botanical-garden-756x1024
Edna Eicke
1951-01-06-cover-art-by-leonard-dove-750x1024
Leonard Dove
1951-04-21-arthur-getz-waiting-for-school-to-dismiss-756x1024
Art­hur Getz
1951-04-14-rea-irvin-artists-triple-self-portrait-766x1024
Rea Irvin
1951-04-07-leonard-dove-the-circus-spotlites-are-on-the-trapeze-artists-751x1024
Leonard Dove
1951-03-31-garrett-price-connecticut-antique-shop-752x1024
Gar­rett Price
1951-03-24-ludwig-bemelmans-lilies-greenhouse-766x1024
Lud­wig Bemel­mans
1951-03-17-peter-arno-dark-nightclub-menu-reading-753x1024
Peter Arno

(271)

tags:

Yorumlar