Home Oku Anlat

Oku Anlat

Yep­yeni bir dene­yim.
Oku ve anlat.
Bütü­nüyle kendi düşün­ce­le­rini.
Mobil ciha­zınla, cep tele­fo­nunla, kolayca video çeke­bi­le­ce­ğin her­hangi bir cihazla.
Kar­şına koy ve anlat.
Neleri? Ne oku­yor­san onları.
Oku­du­ğun bir kitabı. Roman, öykü, şiir, tarih, siya­set, ne olursa.
Bir şiiri ya da öyküyü.
Gazete yazı­sını.
Köşe yazı­sını.
Böy­lece senin o konu­daki düşün­ce­le­rin sayı­sız kişiye ulaş­sın.
Bu haya­tın içinde yaşı­yor­sun, dile­dik­le­rinle pay­laş­mak için.
Üç daki­kayı geç­me­sin. Bir tek buna bak.
Bir de, hiç kim­se­nin kişi­lik hak­la­rına karış­ma­dan.
Nite­likli, düzeyli olan kalı­cı­dır.