Home Kültür Sanat Edebiyat Şükrü Erbaş • Hatıra
Şükrü Erbaş • Hatıra

Şükrü Erbaş • Hatıra

861
0

Ben bir der­yaya göz­yaş­ları ekli­yo­rum. Bir dağa sis­ler.

Bir göğe bulut­lar.

 

Ben insana söz­ler ekli­yo­rum. Bir sev­giye sür­meli ayet­ler.

Ölüme dünya sevinç­leri.

 

Bir kadına bütün kadın­ları ekli­yo­rum. Zamana, yaşama büyü­leri.

Tan­rıya insa­nın yal­nız­lı­ğını ekli­yo­rum.

 

Bütün zaman­lara ken­dimi ekli­yo­rum. Bütün arzu­lara son­suz­luğu.

Bir insana insa­nın bütün hal­le­rini.

 

Baş­ka­la­rın­dan yapıl­mış bir şar­kı­yım ben. Bir eşit­lik şar­kısı. Bütün

rüya­la­rın güzel­liğe uyan­dığı saba­hım.

 

Ey ölü­mün canevi. Al yeşil kâşâne. Dünya deni­len hatıra.

Senin haya­tın­dan hayat­lar ekli­yo­rum kal­bime…

 

2017

(861)

Yorumlar