Home Kültür Sanat Fotoğraf Uzun Pozlama ile Çekilmiş 10 Muhteşem Fotoğraf
Uzun Pozlama ile Çekilmiş 10 Muhteşem Fotoğraf

Uzun Pozlama ile Çekilmiş 10 Muhteşem Fotoğraf

449
0

Genel­likle bir tek anı yaka­la­yan fotoğ­raf­lar görü­yo­ruz ama uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­lar tama­men farklı. Uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­la­rın amacı geçen zama­nın efek­tini vur­gu­la­yan görün­tü­ler yaka­la­mak­tır. Dura­ğan bir nes­nede bu fark anla­şı­la­ma­ya­cağı için genel­likle hare­ket eden nes­ne­ler ter­cih edi­lir. Dola­yı­sıyla hare­ke­tin (çoğun­lukla ışık yoluyla) dahil edil­mesi, görün­tü­lere oyun katan ana fak­tör­dür. Uzun poz­lama ile çekil­miş fotoğ­raf­lar­dan on muh­te­şem örnek…

1 Trafik Işıkları

 

2 Samanyolu

 

3 Uçağın Kalkış Anı

 

4 Kanocular

 

5 Ateş böcekleri

 

6 Yılbaşı Ağacı

 

7 Sokak Lambası

 

8 Havai Fişek

 

9 Dönme Dolap

 

(Bored­Panda)

(449)

Yorumlar