Home Video Edebiyat

Edebiyat

Max Sebald'tan Altın Değerinde Yaratıcı Yazı Önerileri

• Kendi başına ele alın­dı­ğında her bir cümle bir şey ifade etme­li­dir. • Yazı, asla yaza­rın “şiir­sel” olma gay­reti içinde olduğu izle­nimi uyan­dır­ma­ma­lı­dır. • Amacı yal­nızca son­raki cüm­le­leri kur­maya ola­nak sağ­la­yan cüm­le­ler­den kaçı­nın. • “Ve” (and) keli­me­sini müm­kün oldu­ğunca az kul­la­nın. Çeşit­li­lik için, başka bağ­laç­ları dene­yin. “W.G. Sebald son kurgu atöl­yesi der­sini East Ang­lia Üniversitesi’nde […]

Diyaloglar: Babaya Mektup, Franz Kafka & Oğuz Atay

Ayfer Tunç ve Murat Gül­soy, farklı kül­tür ve zaman­lar­dan yazar­la­rın eser­le­rini kar­şı­laş­tır­dık­ları yeni Diya­log­lar seri­si­nin Saint-Mic­hel Lisesi’ndeki ilk etkin­li­ğinde, Franz Kafka’nın Babaya Mek­tup ile Oğuz Atay’ın “Babama Mek­tup” metin­le­rini ele alı­yor. Etkin­li­ğin yapıl­dığı tarih: 17 Ekim 2016 (134)

Faulkner'ın toprakları

1952 Kasım ayında Faulkner ve on kişilik bir film ekibi, Faulkner’ın doğduğu topraklarda kısa bir belgesel çekti. Ford Vakfı’nın desteklediği film 28 Aralık 1952’de CBS kanalının Omnibus programında gösterildi. Beş kısa bölümde Faulkner’ın hayatındaki pek çok şey, Rowan Oak'taki evi, 30 km dışındaki Greenfield çiftliği, onun traktör kullanırken...