Home Video Edebiyat

Edebiyat

Ayfer Tunç ve Murat Gül­soy, farklı kül­tür ve zaman­lar­dan yazar­la­rın eser­le­rini kar­şı­laş­tır­dık­ları yeni Diya­log­lar seri­si­nin Saint-Mic­hel Lisesi’ndeki ilk etkin­li­ğinde, Franz Kafka’nın Babaya Mek­tup ile Oğuz Atay’ın “Babama Mek­tup” metin­le­rini ele alı­yor. Etkin­li­ğin yapıl­dığı tarih: 17 Ekim 2016 (179)
USA: The Novel prog­ra­mın­dan bir kesit. Vla­di­mir Nabo­kov, Lolita’nın çeşitli basım­la­rında kul­la­nı­lan kapak­lar hak­kında konu­şu­yor. Lolita kapak­la­rına bura­dan baka­bi­lir­si­niz. (77)
1952 Kasım ayında Faulkner ve on kişilik bir film ekibi, Faulkner’ın doğduğu topraklarda kısa bir belgesel çekti. Ford Vakfı’nın desteklediği film 28 Aralık 1952’de CBS kanalının Omnibus programında gösterildi. Beş kısa bölümde Faulkner’ın hayatındaki pek çok şey, Rowan Oak'taki evi, 30 km dışındaki Greenfield çiftliği, onun traktör kullanırken...