Home Video Öykü

Öykü

“Eğer bir öykü­nün etkisi oku­mayı bitir­dik­ten sonra bile hâlâ sizin yanı­nızda kal­maya devam edi­yorsa bilin ki o, mükem­mel öykü­dür.” Neil Campbell David Constantine’i bir­kaç yıl önce Manc­hes­ter Katedrali’nde bir şey­ler okur­ken gör­müş­tüm. Dağı­nık gri saç­ları, ölçülü ve etki­le­yici sesiyle ora­nın papazı gibi görü­nü­yordu. Tabii ben de o zaman­lar daha genç­tim ve üstümde Constantine’in derin öykü­sü­nün […]
KISA FİLM Cemil Kavukçu • Nolya Yönet­men: M. Cem Öztü­fekçi Görüntü Yönet­meni: Mer­yem Yavuz Cemil Kavukçu (1951) ede­bi­ya­tı­mı­zın önde gelen yazar­la­rın­dan. Önce öykü­le­riyle akla gelir. Sıra­dan dün­ya­la­rın çar­pı­cı­lı­ğını ayrıksı bir dille anla­tır, anla­tıl­ma­mış insan­ları, el değ­me­miş ayrın­tı­larla kur­maca kişi­lere dönüş­tü­rür. “Nolya”, Cemil Kavukçu’nun düş­sel boyut­lar kaza­nan en güzel öykü­le­rin­den biri­dir. (435)