Home Video Öykü

Öykü

KISA FİLM Cemil Kavukçu • Nolya Yönet­men: M. Cem Öztü­fekçi Görüntü Yönet­meni: Mer­yem Yavuz Cemil Kavukçu (1951) ede­bi­ya­tı­mı­zın önde gelen yazar­la­rın­dan. Önce öykü­le­riyle akla gelir. Sıra­dan dün­ya­la­rın çar­pı­cı­lı­ğını ayrıksı bir dille anla­tır, anla­tıl­ma­mış insan­ları, el değ­me­miş ayrın­tı­larla kur­maca kişi­lere dönüş­tü­rür. “Nolya”, Cemil Kavukçu’nun düş­sel boyut­lar kaza­nan en güzel öykü­le­rin­den biri­dir. (381)