Home Video Şiir

Şiir

Ece Ayhan | İsmail Sancak

Salt ger­çe­ğin peşin­den hem ken­dini hem çev­re­sin­de­ki­leri kır­mak­tan kaçın­ma­dan yürüdü.. Kim­seyi öte­ki­leş­tir­me­den ama öteki olmayı bile­rek yazdı ve söy­ledi.. Onun şiiri, Tanzimat’tan meş­ru­ti­yete, meş­ru­ti­yet­ten Cumhuriyet’e fay hat­la­rında yaşa­yıp giden top­lu­mun kırıl­mış­lı­ğıydı.. Kıyı­sında her daim azgın dal­ga­lar olan bir denizde hiç durul­ma­dan yaşa­mayı seçen bir sür­gün; göz­leri ufka kilitli Kara bakışlı bir şairdi o:  Ece Ayhan. Tür­kiye, […]