Yayın İlkeleri


Oggito.com (Oggito) kültürün, sanatın ve hayatın pek çok alanını kapsayan nitelikli içerik ve haber sunan, kullanıcısıyla interaktif bir ortamda iletişim içinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda belirli yayın ilkelerini benimsemiş, sosyal, bağımsız ve sivil bir dijital içerik platformudur.

Oggito Yayın İlkeleri, benimsediğimiz değerlerin dışavurumudur. Oggito’da yer alan haberlerin ve içeriklerin doğruluğunun ve özgünlüğünün korunması asıldır.

Hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasal görüşleri, dünya görüşü, sosyal düzeyi, cinsel yönelimi ve inançları açısından aşağılamamak vazgeçilmezdir.

Oggito.com, toplumsal konularda kin ve nefret yaratacak yayınlar, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, sarsıcı ya da incitici içerik ya da haber yapmaz.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yayınlamaz.

İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmaz.

Kişileri ve kuruluşları küçük düşüren, aşağılayan içeriklere yer vermemeye özen gösterir.

Kullanıcılarının Oggito’ya yaptığı katkılarla düşünce çeşitliliğini sağlamayı amaçlar.

Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin yayına sunmaz.

İçeriklerinin somut ve yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem verir. Irkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumları yayınlamaz.

Yayınladığı yazılarda yazım ve imla bilgisine önem verir, Türkçenin saygınlığını korur.