Home A. S. Byatt

A. S. Byatt

A. S. Byatt • İsa, Martha ve Meryem’in Evinde

Aşçı­lar çabuk öfke­len­me­le­riyle ünlü­dür. İşe yeni alı­nan genç kadın Dolo­res bun­la­rın çoğun­dan da kötü diye düşündü Con­cep­ción. Hem daha kötü, hem daha iyiydi. Dolores’in tat­lara ve baha­rata karşı ola­ğa­nüstü bir yat­kın­lığı vardı. İri­yarı yapı­sına ve yapılı kol­la­rına kar­şın koku­lara ve baha­rata karşı ina­nıl­maz dere­cede duyarlı bir burnu vardı ve hamur işle­rinde ve akıtma-baz­lama çeşit­le­rinde pek […]