Home Cansu Pişkin

Cansu Pişkin

Çağrı Mert Bakırcı: "İstanbul ufak bir örnek, çok daha beterleri yolda."

Eğer sihirli bir değ­nek kul­la­na­rak yarın kar­bon­di­ok­sit salı­mı­mızı sıfıra düşür­sek bile, şu ana kadar içinde bulun­du­ğu­muz süre­cin etki­leri daha onlarca yıl boyunca hiç­bir şey olma­mış gibi devam ede­cek. Dola­yı­sıyla bu öyle “Bugün önlem aldım, yarın düzeldi” diye­bi­le­ce­ği­miz bir olay değil. Dünya’nın yarım mil­yon yıl­lık süre­cini son 60 yılda alt üst etmek­ten söz edi­yo­ruz. Geri dönüşü […]