Home Derya Sönmez

Derya Sönmez

Derya Sönmez • Ankara'da Denize Karşı

En çok boz­kı­rın orta­sın­daki denizi seve­rim. Koca­man yap­raklı ağaç­la­rın göl­ge­sinde at kes­ta­ne­le­ri­nin üstüne basa­rak yokuş aşağı bir­den kar­şıma çıka­cak gibi olanı. Hayda, derim. Şimdi dur­duk yerde nere­den çıktı bu deniz. Denizi gören, kıyı­sında otu­rup içmeye bir bar­dak çay, çayı bulsa soh­bete dost ara­ya­cak. Üstümde hafif bir elbise, aya­ğımda san­da­let­lerle deniz kena­rında bulu­rum ken­dimi sonra. Ensem­den […]

Derya Sönmez • Yıldızların Altında

Nihat bizi kapıda kar­şı­ladı. Kaç kişi oldu­ğu­muzu sordu. Üç. Selim, Ahmet, ben. Bütün gün cenaze evinde getir götür işle­rine yar­dım ettik. Gece olunca din­lenme baha­ne­siyle dışarı kaç­tık. Küçük, müte­vazı bir mey­hane. Nihat’ın peşin­den içeri gir­dik. Pen­cere önün­deki masada iki yaşlı adam dem­le­ni­yor. Başı­mızla selam­la­yıp yan­la­rın­daki masaya geç­tik. Sigara dumanı bütün renk­leri sol­dur­muş, adam­la­rın yüz­le­rini bile […]