Home Erkan Tuncay

Erkan Tuncay

Erkan Tuncay • Su Kaçıran

Ara­bada otur­muş Car­ver oku­yo­rum. Yağ­mur yağı­yor. Tamir­ci­nin önünde sıramı bek­li­yo­rum. Kapı açı­lı­yor. Seni unut­ma­dım, diyor usta. Lift boşal­sın ara­bayı ala­ca­ğız. Ben motor suyu sürekli eksi­len Golf ara­bamda kitap oku­mayı sür­dü­rü­yo­rum. Yazın bu atöl­yeye bir ayımı ver­miş­tim. Sıcak yel esi­yordu. Çatı­daki çinko tak tak diye ses çıka­rı­yordu. Sözü­müz ikide bir kesi­li­yordu. Esi­yor, sıcak esi­yor, diyor­duk. Şimdi […]