Home Ferat Emen

Ferat Emen

Ferat Emen • Şakirt

Ham­dü­sena Gümüş, tıp­tan mezun olduk­tan hemen sonra Sri Lanka’ya gidi­yor. Cemaat onun yurt­dı­şına çık­ma­sı­nın daha hayırlı oldu­ğunu düşü­nü­yor. Par­lak bir gele­ceği var. Dil öğren­meli, dünya vatan­daşı olması için kül­tü­rünü geliş­tir­meli. Hem belki bir­ta­kım ticari dost­luk­la­rın kurul­ma­sına da vesile olur. “Ali’yi de alıp yola çıkın,” diyor Ankara İmamı. O üç ay boyunca boyun­la­rında kamera bütün Sri […]