Home Hakan Uzbek

Hakan Uzbek

Hakan Uzbek • Vasiyet

Tık­naz gölge, çuku­run için­den iri­yarı göl­ge­nin uzat­tı­ğını aldı, üze­rin­deki top­rağı eliyle sil­ke­le­dik­ten sonra el fene­rine yak­laş­tırdı. Önce bir yüzüne sonra çevi­rip öteki yüzüne baktı, başını sal­la­ya­rak yanın­daki top­rak yığı­nı­nın üze­rinde duran çan­ta­nın içine attı. Feneri yeni­den aşa­ğıya tuttu, par­ma­ğını uza­tıp, Bak orada bir şey daha var, dedi. İri­yarı gölge, fene­rin aydın­lat­tığı yere doğru eğildi, par­la­yan şeyi […]