Home Haruki Murakami

Haruki Murakami

Kazuo Ishiguro Gibi Bir Çağdaşa Sahip Olmak

Ishi­guro beni asla hayal kırk­lı­ğına uğrat­madı ya da ken­di­sin­den şüp­heye düşür­medi. Tüm his­set­ti­ğim, bütün bu farklı dün­ya­ları bir­bi­ri­nin üstüne yığar­ken gös­ter­diği şaş­maz maha­ret kar­şı­sında derin bir hay­ran­lık. Haruki Murakami Bazı yazar­lar var, yeni bir roman­ları çıktı mı beni hemen kitap­çıya bir nüsha almaya koş­tu­rur­lar; sonra elimde o an oku­makta oldu­ğum ne varsa bir tarafa koyar […]