Home Hasan Parlak

Hasan Parlak

Sanat Sahnesinde Edebiyat

Edebiyatçı, başarının ışığına kavuşabilmek için birçok karanlık odanın anahtarı yitirilmiş kapılarını tek başına açmak zorundadır. Hasan Parlak Maddeler dünyasından duygular evrenine bir sırlı yolculuktur sanat. Ve her zaman böyledir ilk adımı, bu heyecan verici başlangıcın. Sonrasında vardığı soyut âlemden doğduğu somut kaynağa geri dönüş macerasının aksamadan işleyişi gelir. Bu çileli yolun yolcusu –başarabilmişse eğer– ürettiğinin […]

Edebiyat ve İdeoloji

Edebiyat aracılığıyla hedef kitleye sunulan bir ideolojik söylem, sıkıcı olmadan, bahse konu temayı sınırlanmışlık gerçeğiyle budamadan ve içinde yer aldığı eserin edebi çekiciliğini zedelemeyen bir biçemle okura aktarılabilir mi? Hasan Parlak Düşünebilme yetisiyle yaratılan insanoğlunda hayatı anlayabilmek, duygularını anlamlandırabilmek, hayallerini en estetik tarzda biçimlendirip somutlaştırabilmek tutkusu hep yaşayagelmiştir. Tarihin ilk çağlarında mağara duvarlarına çizilmiş resimlerle başlayan […]

Yazma Serüveni ve Okuma Bilinci

Gizli anlamları keşfetmek, yenilerine kapı aralamak gibi sevimli bir bilgiçliği vardır yazmanın. Sesin yetmediği yerde dile devadır yazı. Hasan Parlak Başlayan her yeni günde, yaşanacak zaman ve olayları anlamlandıran bir cümlelik söylem, aklımın bir köşesinden varlığını hep hissettirir. “Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır.” Her ne kadar geceler akan sürekliliğin ayrılmaz […]

Klasiklere Dair Bir Okuma

Okuyan her göz ve düşünen her dimağın kendi algı ve analiz etme yeterliği ölçüsünde farklı derinlikler bulacağı bir eser olan Klasikleri Niçin Okumalı… Hasan Parlak Ünlü İtalyan yazar Cesare Pavese’nin Italo Calvino için “kalem sincabı” diye bir nitelendirmesi vardır. Onun, üzerinde fikir ürettiği konuda daldan dala sıçrayışını, bitmek bilmeyen merak ve arayışlarını tanımlamadaki bu yerinde […]

Eleştirel Düşüncenin İçinden

Edebiyat eleştirisinin, üzerinde çalışılan eser üzerinde çok yönlü değerlendirmelere açık bir özgür alan olduğu düşüncesinden yola çıkan kalemlerden biridir Hüseyin Cöntürk. Hasan Parlak Merak ve öğrenme duygusu, hayatın bütün alanlarında gelişim ve ilerleyişimizin ana unsurları olarak her zamanki önemini muhafaza edegelmiştir. Bir ilk teşebbüsü, eksikleri, yanlışları, zayıf yanlarıyla değerlendirmeye tabi tutup, bu olumsuzlukların giderilmesi için […]