Home Hüseyin Akcan

Hüseyin Akcan

Kendini Savun İsa: Kare

Fil­min başın­da soru­lan soruy­la devam eder­sek, “Sizin çan­ta­nı­zı alıp şura­ya (müze­ye) koyar­sak bu onu sanat ese­ri hali­ne geti­rir mi?” Hüseyin Akcan Bel­lek ve dön­gü­sel sürek­li­lik­le­rin kırıl­dı­ğı yer­de eleş­ti­ri baş­lar. Kuan­tum meka­ni­ği­ni arat­ma­yan komp­leks kri­tik tar­tış­ma­la­rın oda­ğı­na bire­yi koy­du­ğu­muz zaman eli­miz­de kalan tek şey özgül ola­nın boş­lu­ğu­dur. Fakat top­lu­mun bütün­lü­ğüy­le arz-ı endam etti­ği nok­ta­da eleş­ti­ri­nin boyu­tu […]