Home İbrahim Tekpınar

İbrahim Tekpınar

Karacadağ Yamacında Ölümsüz Bir Aşk: Sinan ve Sakine

İbrahim Tekpınar Karacadağ’ın kara ve sert taşlarına işlenmiş kara bir yazgıdır Kirive Sinan ve Sakine’nin ağıtlara dönüşmüş hikâyesi. 1950li yıllarda Karacadağ’ın gelinlik giymiş dağlarının yanı başında yaşayan İndari aşiretinden Sinan ve Sakine’nin kaderleri, bölgenin töreleriyle başlar. Bölgede kirvelik akrabalıkla eş sayılır. Sinan ve Sakine’nin aileleri farklı köylerden ve aşirettendir. Sinan İndari aşiretinden ve Golya İndari köyündendir. […]

Prenses Pocahontas

”Avrupa’nın refah ve ilerlemesi zencilerin, Arapların, Hintlilerin ve sarı ırkların ölü vücutları ve akıttıkları ter üzerine inşa edilmiştir.” – Fanon İbrahim Tekpınar Kuzey Amerika kıtasında yaşayan kabileler, dağınık halde kimi zaman da tek bir şefin bölgesinde birden fazla kabile olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bugün Virginia olarak bilinen ve yerlilerin Tsenacommacah olarak adlandırdığı bölgede otuza yakın kabile, […]

Mezopotamya’da Yerleşik Yaşam İzi: Nevala Çoli

Nevala Çoli sakinleri, tarım yapmış ve avcılık toplayıcılıkla geçinmişler. Yaban sığırı, iki tür geyik, yabani koyun, yaban keçisi, yaban eşeği avladıkları anlaşılmaktadır. İbrahim Tekpınar Nevala Çoli ya da Nevali Çori, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bağlı Kantara (Güluşağı)  köyünde bir höyüktür. Newala Çoli (Çöl deresi) adını, yakınında bulunan Kantara deresinden almıştır. MÖ 10.000 ve MÖ 8.000 tarihleri arasında insanoğlunun ilk defa, yarı yerleşik avcı toplayıcılıktan, tarım-hayvancılığa geçişinin görüldüğü bölge olarak biliniyor burası. Nevali Çoli’de yapılan incelemelerde  çeşitli döneme ait tabakalaşmalara rastlandı. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ, Erken Tunç Çağı, Bakır Çağı ve […]

Kazancı Bedih: Divan Edebiyatı Sevdalısı Bir Garip Derviş

“Torunum Bedih, Dersine iyi çalış. İşine, kârına dikkat et. Benim gönlüm Allah ve müzik aşkına açık oldu. Tez evlendiğim için gönül gözümü, çocuklarımın anasına açtım. Bir kuru kaya parçası gibi oldu gönlüm.Aşkları, en güzel aşkları gazel söylerken, cümbüş çalarken yaşadım. torunum, sana tavsiye etmiyorum. Sen kır çiçekleri aç, şakşako (gelincik) gibi ol.” Kazancı Bedih   […]