Home Jonathan Safran Foer

Jonathan Safran Foer

Jonathan Safran Foer: Teknoloji Bizi Eksiltiyor

Akşam yemeği yer­ken ken­di­nizi e-pos­ta­la­rı­nızı kont­rol eder­ken bul­du­ğu­nuz oldu mu? Ya da kitap okur­ken bir bak­mış­sı­nız göz­le­ri­niz ekrana kay­mış, odak­la­na­mı­yor­su­nuz? Dünya par­mak uçla­rı­mıza yak­laş­tıkça daha çok şey yitirme teh­li­ke­siyle karşı kar­şıya kalı­yo­ruz. Jonathan Safran Foer Babam beni ilk kez, gemi­le­rin ara­sın­daki mesa­feyi sap­ta­yan tek­no­lo­ji­nin geliş­ti­ril­miş ürünü olan bir ekranda gördü. Onun babası, dedemse elle­rini sadece […]