Home Kahraman Çayırlı

Kahraman Çayırlı

Kendi Yangınıyla Yıkananlar: Gülde Kerem Yangını

Bir güneş altında, bir deniz kena­rında bek­li­yo­ruz en son. Bek­li­yo­ruz, şair döner geri, döner belki. Kahraman Çayırlı Nasıl ki bir fil­min açı­lış sekansı çok önem­li­dir, o filmi doğru anla­ya­bil­mek için, bir şiir kita­bı­nın nasıl açıl­dığı da çok önemli. Melih Cev­det Anday’la açı­yor Harun Atak, yeni kitabı Gülde Kerem Yan­gını’nı. İlk işa­ret­leri alı­yo­ruz böy­lece. Harun Atak’ın bir […]