Home Kerem Nadir Özcan

Kerem Nadir Özcan

Kerem Nadir Özcan • Sevgi

Ada­mın sev­giyle bak­tı­ğını san­mış­tım kadına. İç, deh­liz, yol­cu­luk erte­si­le­rinde yeni­den kar­şı­laş­mak kadınla, yanıl­dı­ğımı fark ettirdi. İşe geç kal­mış­tım. Durak kala­ba­lıktı. Yağ­mur, ölmüş beden­ler­den ruh­ları tek tek ağdı­rı­yordu. Şeh­rin yük­sek bir böl­ge­siydi bulun­du­ğum yer. Önümde, uçsuz bucak­sız uza­nan: Evler, sokak­lar, cad­de­ler, park­lar, orman­lık alan­lar, göğe yük­se­len ruh­larla doluydu. Durakta insan­lara bakı­yor­dum. Kimi öğrenci, kimi yaşlı, kimisi tek tabanca […]