Home Mehmet Akburak

Mehmet Akburak

Mehmet Akburak • Mühürlenmiş Zaman

Dün­ya­nın bir ucun­da­yız. Dev­let bile yok başı­mız­da. Bir sürü şey de yok aklı­mız­da. Ki biz Allah’ı bile yağ­mur­dan bili­riz. Yal­nız etle kemik­le değil ses­siz­li­ği­miz­le de yaşa­mak­ta­yız. Bili­riz. Hem hiç­bi­ri­miz Cumhuriyet’i gör­me­di ama nenem bil­dim bile­li başı­mız­da. Baba­mız da hep gider anne­miz hep kalır­dı. Öyle ya anne­ler hiç git­mez. Son­ra ker­piç evler, sayı­lı hay­van­lar, arpay­dı, buğ­day­dı […]