Home Nazlı Kırcı

Nazlı Kırcı

Nazlı Kırcı • Gelincikler

Mut­fağa gir­di­ğinde kocası bıçağı bile­meyi bıraktı. “Önce kah­val­tını etsey­din.” Bıça­ğın ağzını par­ma­ğına usulca sür­ten Mahir dönüp, “Şu işi bir hal­le­de­yim, sonra,” dedi. Tez­gâh­ta­ki­leri beze sardı, bah­çeye çıktı. Camın önüne geçti Nes­rin. Gün ağar­mıştı ama tepe­lerde sis vardı hâlâ. Gece yağan yağ­mur­dan sun­dur­ma­daki taş­lar ıslan­mıştı. Mahir bir elinde kürek, öbü­ründe sapın­dan kav­ra­dığı satırla bahçe duva­rı­nın yanına […]