Home Pınar Üretmen

Pınar Üretmen

Bir Masal Anlatsan ve Kanatlansak Çocukluğa: Calvino’nun Yarattığı Masal Kentler

Dere Tepe Ters bir Görün­mez Kent’tir. Ve her kent, Masal Kent büyüsü taşır Cal­vino anla­tı­mında. Pınar K. Üretmen Italo Cal­vino, İtal­yan Masal­ları’nın giriş yazı­sında, “Artık hiç kuş­kum yok; masal­lar ger­çek­tir” diye yazar. Peki ya ger­çek­ler de masal ola­bi­lir mi? Masal­lar, zama­nın ve mekâ­nın tüm verili ger­çek­li­ğini kuan­tum fizi­ğin­den önce, ama kuan­tum has­sas­lı­ğıyla ters yüz eder. Bir […]

Kahraman Stephen

Sadece İrlanda sokak­la­rında değil aynı zamanda Stephen’ın bey­ni­nin içinde, bilin­ci­nin dar yol­la­rında dola­şa­rak ilk genç­li­ğini yaşa­yan bir ada­mın geli­şi­mine tanık olu­yo­ruz. Pınar Üretmen Efsa­neye göre… Efsane odur ki, James Joyce yayın­cı­lar tara­fın­dan yir­minci kez red­de­di­len kita­bını bir öfke nöbeti sıra­sında ateşe atar. Elle­ri­nin yan­ması paha­sına kita­bın bir kıs­mını kur­ta­ran kişi ise hayat arka­daşı Nora olur.1 Yap­tığı […]