Home Selvin Yaltır

Selvin Yaltır

Dalgalar’da Ritim ve Yazı

“Somutlaşılamayan Yerde...” Woolf’un ısrarla gün­yü­züne çıkar­maya çaba­la­dığı, insa­nın hük­me­de­me­diği zih­ninde biçim­siz bir his ola­rak duran, belki de ölümle, boş­lukla iliş­ki­sin­den gelen tanım­sız­lık­tır. Woolf için bu tanım­sız­lığı anlat­mak, düz­ya­zı­nın sını­rında dilin şiir­sel­leş­tiği yerde müm­kün olur. Selvin Yaltır Vir­gi­nia Woolf, 1931’de yayım­la­dığı Dal­ga­lar roma­nını bir ritim his­sine göre yaz­dı­ğını söy­ler: “Benim asıl sıkın­tım bir olay örgü­sü­nün değil de […]