Home Serkan Engin

Serkan Engin

Serkan Engin • Yalnızlığın Teras Katı

Kapıyı açar açmaz bir çığ gibi dev­rildi üze­rine yal­nız­lık. Güç bela kal­kıp ayağa, üze­rin­deki hayal kırık­lığı toz­la­rını sil­ke­ledi. Önce usulca beline dolan­dıysa da karan­lık; hiç yüz ver­medi. Meka­nik bir hare­ketle açtığı lam­ba­dan çürük sarı bir ışık bir bed­dua gibi odaya yayıldı. Tab­la­sını bir yana bıraktı, umut­la­rını bir yana. Geç­mi­şin­den soyu­nur gibi çıkardı ceke­tini. Kaç yıl […]

Poetik İmge Nedir? (Şiir’de “İmge” Nedir, Nasıl Kurulur)

İmge­le­ri­niz, kolek­tif bilin­çal­tına, onun çekir­dek yapı­ları arke­tip­lere eri­şe­bil­meli ve izlek ola­rak, sizin biri­cik kişi­sel yaşan­tı­nı­zın öte­sinde başka başka birey ve top­lu­luk­la­rın ortak­laşa yaşa­dık­ları reali­te­leri imle­yen yapıda olma­lı­dır. Serkan Engin Fel­sefi anlamda imge­nin tanımı, “Nes­nel ger­çek­li­ğin insan zih­nin­deki yan­sı­ma­ları” şek­lin­de­dir. (Fel­sefe Söz­lüğü, Orhan Han­çer­li­oğlu) Yani “gece imgesi” dene­bi­lir fel­sefi anlamda, ama Şiir’de “gece” söz­cüğü tek başına imge […]