Home Serkan Parlak

Serkan Parlak

Muannit Sahtegi’nin Yaşadığı Dönüşüm

Vüs’at O. Bener’in Bay Muannit Sahtegi’nin Notları adlı romanı, Cumhuriyet Dönemi Türk romanının en yetkin örneklerinden biridir. Serkan Parlak Türkçe edebiyatın gelmiş geçmiş en özgün karakterlerinden biridir o: Yazar, anlatıcı ve bir roman karakteri olarak Muannit Sahtegi… Dönemin günlük hayatı, toplumsal yapısı ve politik olayları bu anti-kahramanın penceresinden önümüze açılır. Peki nasıl? Tabii ki günlük biçiminde. Ancak […]