Home Sibel Yılmaz

Sibel Yılmaz

Bize Benzeyenlerin Hikâyesi: Márquez ve Kırmızı Pazartesi

Márquez’in amacı vicdan, önyargı, ötekileştirme, ataerkil düzen, namus, ahlak, toplum- birey çatışması, sınıfsal çatışma ve din gibi konularda söz söylemektir. Sibel Yılmaz Gabriel García Márquez’in yapmak istediğini en iyi uyguladığı kitabı olarak gördüğü Kırmızı Pazartesi, sonunu herkesin en başından bildiği bir cinayet hikâyesini merkeze alır. “Santiago Nasar, onu öldürecekleri gün, piskoposun geleceği gemiyi karşılamak için […]

Geçmişle Şimdi Arasında Salınan Öyküler: David Constantine ve Başka Bir Ülkede

Constantine, farklı bakış açılarını aynı öykü içinde kullanıyor. Örneğin hâkim bakış açısıyla yazılan bir öyküde yazar araya girerek kendi gözlemlerini aktarıyor. Böylece iki farklı anlatıcı ortaya çıkar ve yazar-anlatıcı, bir gözlemci olarak kendi karakterlerinin dünyasına uzaktan bakar. Sibel Yılmaz Başka Bir Ülkede, İngiliz yazar David Constantine’in ülkemizde yayımlanan ilk öykü kitabı. On dört öykünün bulunduğu […]

Patrick Süskind’in Eserlerinde Kendi Kozasına Gizlenen Kişiler

Patrick Süskind’in bu dört eserinde de Sartre’ın “Cehennem başkalarıdır” sözünü hatırlatırcasına toplumdan ve insanlardan uzakta yaşayan kişilerin hikâyelerini okuruz. Sibel Yılmaz Koku romanıyla tüm dünyada hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Alman yazar Patrick Süskind; orijinal kurgular yaratması, çeşitli anlatım yollarını kullanması ve karakterlerinin iç dünyalarını ustaca yansıtmasıyla dikkat çeker. Farklı türlerde eser vermesine rağmen hepsinde […]

Norveç Ormanlarında İki Münzevi

At Çalmaya Gidiyoruz, daha kişisel bir hikâyedir. Doppler ise bir yanıyla kapitalizm eleştirisi olarak da okunabilir. Sibel Yılmaz Şehir yaşamından ve onu sarıp sarmalayan ilişkiler ağından bunalan kahramanımız; kendisini ve hayattan beklentilerini sorgulamaya girişir. Anlam arayışının ya da varoluş sıkıntısının neden olduğu bu sorgulama neticesinde nihayet bir gün her şeyi ardında bırakır ve doğada inzivaya […]