Home Tahsin Yücel

Tahsin Yücel

Sabahattin Ali Öyküleri

Sabahattin Ali, öyle parlak imgelere, beylik söz sanatlarına, eğretilemelere, düzdeğişmecelere başvurmuyordu, dümdüz ve dosdoğru söylüyordu her şeyi… Tahsin Yücel Sabahattin Ali’nin öykülerini epey bir süredir açmamıştım. Geçenlerde Yeni Dünya’dan, Sırça Köşk’ten, Kağnı’dan, Ses’ten, Değirmen’den art arda dörder beşer öykü okurken, bir yandan bu öykülerden daha ortaokul yıllarında aldığım benzersiz tadı anımsadım, bir yandan da bu […]

Tahsin Yücel • Haney Yaşamalı

Haney öldü. Ama ben ” Yaşayacak”, diyorum var gücümle, ” Yaşamalı”, diyorum. Bunu söylerken de ölümden sonra diriliş dedikleri, öbür dünya dedikleri kavramlar, cennet, cehennem gibi masallar aklımın ucundan bile geçmiyor. Ben kendimi bildim bileli böyle şeyler üzerinde kafa yormaya yanaşmadım. Bu dünyanın sorunları yeterdi, çözemeyeceğimi önceden bildiğim sorunlar üzerinde kafa patlatmam budalalık olurdu. Bu […]