Home Takyedin Çiftsüren

Takyedin Çiftsüren

Peşine Düşen Ruhundan Saklanan Pessoa

Takyedin Çiftsüren Por­te­kizli şair yazar Fer­nando Pes­soa, edebi yaşa­mını bir­kaç farklı kim­likle sür­dü­ren biri. Bu kim­lik aldığı mah­las­lar değil. Onun edebi yaşa­mı­nın devamı ve farklı boyut­ları olan kişi­ler­dir. Onla­rın bir doğum, yaşam ve ölüm anları var. Bir­çok esere imza­sını atan bu kişi­le­rin, bir­bi­rin­den ayrı birer poeti­kası bulu­nur. Bu yüz­den dün­ya­nın en ilginç şairi ve yazarı […]

Soğuk ve Temiz: Defne ve Medusa'nın Hikâyesi

Melike Uzun’un Defne’sinin hikâ­ye­sine, kadı­nın tarih boyunca değiş­me­yen hikâ­yesi ve müca­de­le­si­nin bir özeti diye­bi­li­riz. Takyedin Çiftsüren Soğuk ve Temiz, Asi neh­ri­nin kıyı­sın­daki kentte yaşa­yan (Hatay), o dönem liseli olan Defne’nin uyu­şuk ve iç sıkın­tılı haliyle bize açı­lır. Defne bu iç sıkın­tı­sını yüzün­deki sivil­ce­leri pat­la­ta­rak gide­rir. Ancak sivil­ce­ler bitince iç sıkın­tısı kal­dığı yer­den büyüme baş­lar. Defne […]