Home M. Tila Sadık

M. Tila Sadık

Arkadaki Kitaplar ve Eşitsizlik

Okur­lara öne­ri­len başka bir yol, belli bir süre –söz­ge­limi bir yıl– boyunca sadece göz ardı edi­len kitap­la­rın okun­ması. Sadece asek­sü­el­le­rin ya da kadın­la­rın ya da farklı inanç­lar­dan yazar­la­rın kitap­la­rı­nın okun­ması gibi. Ede­bi­yatta eşit­siz­lik üze­rine tar­tış­ma­lar alev­lendi. İnter­net med­ya­sında kimi yazar­lar, oku­nan kitap­la­rın büyük bölü­mü­nün beyaz hete­ro­sek­süel erkek­ler tara­fın­dan yazıl­mış oldu­ğuna dik­kat çeki­yor. Okur eği­li­mi­nin yanında yayın­cı­la­rın […]

Sihirli Sözcükler Kendileri Yazıyor

Algo­rit­ma­larla oluş­tu­ru­lan metin­ler inter­net site­le­rini, haber­leri aşıp kitap­lara da sıç­rı­yor. Yöne­tim bilimi pro­fe­sörü Phi­lip Parker’ın tasar­la­dığı bir cihaz, kitap­ları ken­di­li­ğin­den yazı­yor. Rita Skeeter’ın sihirli kale­mini anım­sar mısı­nız? Harry Potter’ınki gibi bir dün­yada kale­min de sihir­lisi eksik olmaz elbette. Tez-tek­rar tüyü deni­len bu kalem yazıl­ması iste­nen­leri kendi ken­dine yazar. Seri boyunca imla kont­rolü yapa­nın­dan tutun, sınav­larda kopya […]

Okurken izleniyor olabilirsiniz

Halka açık alanlarda kameralarla izleniyor oluşumuzu yadırgamıyoruz artık. Ne deniyordu: Her şey güvenlik için. Televizyonda izlediğimiz programlar, internette girdiğimiz siteler, telefon ve tabletlerde yaptığımız işlemler, kullandığımız uygulamalar, dinlediğimiz müzikler, “beğeni”lerimiz gibi neredeyse her bilgimiz kayıt altında.

Harry Potter’ın getirdikleri

Harry Potter dizisinin ilk kitabı yayımlanalı on yedi, son kitabı yayımlanalı yedi yıldan fazla oldu. Harry Potter dünyasında adı geçen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? kitabının yazarı Newt Scamander’ın hikâyesini anlatan, ilkinin 2016’da vizyona girmesi planlanan film üçlemesi, dizinin hayranları için büyük heyecan kaynağı.