Home Ümit Kıvanç

Ümit Kıvanç

Ben tarihe tarih demem, tarih benim olmayınca

Bu top­rak­larda artık eline kud­reti geçir­miş kimse, onun iste­diği şekilde tanım­la­nan bir “biz”e ait olma­yan hiç­bir şeyi sev­me­dik… Ümit Kıvanç 2005 Mayıs’ının başında, az sayı­daki ilgili-duyarlı insan dışın­da­ki­le­rin muh­te­me­len dik­ka­tini bile çek­me­yen, gör­dü­lerse de “ee, ne olmuş!” deyip geç­tik­leri, şöyle bir haber göründü çeşitli gaze­te­le­rin kenar-köşe yer­le­rinde: “…Tarihî Kent­ler Bir­liği Muğla-Milas Buluş­ması adı altında Muğla […]