Home Vuslat Çamkerten

Vuslat Çamkerten

Vuslat Çamkerten • Kara Kuş Sürüsü

Karan­lı­ğın içinde köpek­le­rin ulu­ma­sına, sokak lam­ba­la­rı­nın cızır­tı­sına yabancı bir hışırtı karı­şı­yor. Hışırtı, soka­ğın bil­dik ses­le­ri­nin altına nemli bir çar­şaf gibi tek­rar tek­rar seri­li­yor. Bir adam uzun fır­ça­sıyla iki katlı beyaz evi siyaha boyu­yor. Sol­gun yüzü ter içinde, göğsü hırıl­tılı, dur­mak nedir bil­me­den geceyle dövü­şü­yor. Gün ağa­rı­yordu, adam durdu. Kenar­la­rın­dan kara­lar taş­mış kova­sını, paçav­raya dön­müş fır­ça­sını […]

Vuslat Çamkerten • Doğu Rüzgârına

  Kura­lı­mızı ben­den baş­kası da boz­muş mudur bil­mi­yo­rum ama Necla’yı yanıma ala­ma­ya­ca­ğım o sabah ona kısa­cık bir mek­tup bırak­tım. Bizim­ki­ler aşa­ğıda bek­li­yordu. Kız­ları bu işe sürük­le­me­ye­ce­ğiz, öle­cek­sek biz, demiş­tik. İlk molada daya­na­ma­dım, Turgut’a iti­raf ettim, enseme bir şap­lak indirdi, sonra sarıldı. Veran­da­nın çıp­lak sarı ışı­ğı­nın altında her­kes ken­diyle meş­gul. Yağ­mur yağı­yor. Uzun, ceviz bir masa […]